Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR

Parc Gwledig Pen-bre

Gwefan Parc Gwledig Penbre

parcgwledigpenbre.cymru ›

Mae ysblander Penrhyn Gŵyr a Bae Caerfyrddin yn gefndir i Barc Gwledig Pen-bre, sydd wedi cael ei weddnewid yn un o’r prif atyniadau yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o’r glannau a chefn gwlad. Mae'n fan perffaith ar gyfer diwrnod allan gyda'r teulu neu ar gyfer gwyliau ymlaciol mewn llecyn delfrydol:

Skiiing at Pembrey Country Park
Pembrey Country Park Horse Riding
 • Wyth milltir o draeth euraidd yng Nghefn Sidan.
 • 550 erw o goetiroedd hyfryd.
 • 350 o leiniau carafanio/gwersylla (120 ohonynt â thrydan) a lleiniau tymhorol.
 • Y rhedfa dobogan hiraf yng Nghymru.
 • Llethr Sgïo Sych 130 metr o hyd.
 • Maes chwarae antur yn y coed.
 • Parcdir taclus ar gyfer chwarae ffrisbi, criced, a phêl-droed.
 • Maes chwarae anturus mawr.
 • Tag Laser awyr agored.
 • Mannau picnic a safleoedd BBQ.
 • 8 llwybr natur penodol ynghyd â llwybrau ar hyd y traeth.
 • Parcdir naturiol.
 • Canolfan Ymwelwyr.
 • Caban ar y Traeth.
 • Cyfleusterau pysgota môr.
 • Coedwig pinwydd Corsica.
 • Pwll cadwraeth sydd â chuddfannau adar.
 • Llogi Beiciau.
 • Marchogaeth.
 • Pitsio a Phytio.
 • Golff Giamocs.
 • Rheilffordd Ager Fach.

Sut mae cyrraedd

Gellir dod o hyd i'r Parc Gwledig gerllaw ffordd arfordirol yr A484 o Lanelli i Gaerfyrddin ger Porth Tywyn. Mae'r Parc oddeutu taith hanner awr mewn cerbyd o Gaerfyrddin ac oddeutu'r un pellter o Gyffordd 48 yr M4. Dilynwch yr arwyddion cyfeirio brown. Map ›

Mae'r Parc ar agor bob dydd o doriad gwawr hyd fachlud haul. Mae tocynnau tymor ar werth yn y Ganolfan Ymwelwyr yn y Parc. Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ. Rhif Ffôn: 01554 742424 Opsiwn 1.

Nearby attractions

Atyniadau gerllaw