Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
Food Trails in Carmarthenshire

Llwybrau bwyd yn Sir Gaerfyrddin

Llwybrau bwyd yn Sir Gaerfyrddin

Mae tafarnau gwledig modern sy'n gweini'r cynnyrch lleol gorau wedi rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map coginio. Gellir dewis o sewin o Afon Tywi; cig oen y glastraeth o Lacharn; Ham Caerfyrddin sydd â blas unigryw; Picls crensiog gwych Parsons, bara lawr wedi'i gynaeafu'n lleol; cawsiau sydd wedi ennill gwobrau dros y byd... a llawer mwy i dynnu dŵr o'ch dannedd.

Mae Sir Gaerfyrddin yn adnabyddus am ystod o gynnyrch amaethyddol ac mae marchnadoedd lleol ffyniannus y Sir yn llefydd da i arddangos ac i hyrwyddo bwydydd a diodydd sydd wedi ennill gwobrau lu. Rydych yn cael ymdeimlad go iawn o le yn neuaddau marchnad traddodiadol prysur Llanelli a Chaerfyrddin sy'n llawn cymeriad a danteithion.

Llwybr Bwyd Gogledd

Llwybr Bwyd Gogledd

Mae'r chwilota am gynnyrch gorau Gorllewin Cymru yn eich tywys i gyrion gogleddol Sir Gaerfyrddin. Castell Newydd Emlyn. Yng nghornel gogledd-orllewinol y sir ar lannau'r Afon Teifi, mae Castellnewydd Emlyn. Bydd adfeilion y castell, sy'n dyddio i'r 12fed ganrif yn rhoi syniad ichi o ba mor hir y mae'r anheddiad hwn sydd ar y ffin wedi bod o bwys strategol a pham ei fod wedi datblygu yn ganolbwynt masnachol allweddol dros y blynyddoedd. Mwy...

Llwybr Bwyd Gorllewin

Llwybr Bwyd Gorllewin

Am y rhan hwn o'r llwybr, ewch i dref sirol Caerfyrddin ac i gyfeiriad y gorllewin. Er yr honnir mai Caerfyrddin yw'r dref hynaf yng Nghymru, wrth gerdded ar hyd strydoedd bywiog y dref, mae digonedd o atyniadau ar gael i blesio ymwelwyr sy'n dod yno heddiw. Mwy...

Llwybr Bwyd Dwyrain

Llwybr Bwyd Dwyrain

O Lanymddyfri i Lanelli, mae'r rhan hon o'r llwybr yn mynd ar hyd ochr ddwyreiniol Sir Gaerfyrddin. Beth am ddringo'r llethr hamddenol lle saif castell canoloesol Llanymddyfri er mwyn ichi gael golwg gyffredinol ar y gymuned fach hon ar Afon Tywi sy'n borth i Fannau Brycheiniog i'r dwyrain a Mynyddoedd Cambria i'r gogledd. Mwy...