Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • LLEOEDD   ›   
  • LLANYMDDYFRI A'R BANNAU BRYCHEINIOG GORLLEWIN
  • Llyn y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
  • Mwyngloddiau Aur Dolaucothi
  • Tref Llanymddyfri
  • Castell Llanymddyfri
  • Gwyl Ddefaid Llanymddyfri

Llanymddyfri a Gorllewin Bannau Brycheiniog

Gwneud eich ffortiwn wrth ddilyn ôl-traed y Rhufeiniaid

Gall y Rhufeiniaid honni mai nhw oedd y twristiaid cyntaf i ymweld â'r rhan hon o'r byd. Roeddent ar ben eu digon pan ddaethant o hyd i aur ym mryniau Dolaucothi. Mae cyfle gennych i wneud yr un peth oherwydd bellach, mae'r gloddfa aur yn un o atyniadau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae'n cynnig cyfle i chi gloddio am aur. Mae ardal gysgodol a diarffordd Dyffryn Cothi lle gorwedda'r aur hwn yn gyferbyniad llwyr i fynyddoedd uchel Bannau Brycheiniog, sef asgwrn cefn Cymru. Caiff Dolaucothi ei ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig o safbwynt daearyddol a biolegol oherwydd yr amrywiaeth o fywyd gwyllt a chynefinoedd sydd yno. Mae yno gasgliad gwerthfawr o fwsoglau a chennau, llysiau'r afu a rhedyn sy'n eithaf prin ac wedi'u gwarchod gan y gyfraith.

Chwilio am farcud

Barcud Coch Canolfan Bwydo

Barcud Coch Canolfan Bwydo

Edrychwch i'r bryniau o'ch amgylch ac mae hi bron yn sicr y gwelwch chi olygfa odidog o acrobat yr awyr sef y Barcud Coch. Mae'r stori am adfer yr aderyn gwych hwn a oedd bron â diflannu yn un eithaf arbennig. Ychydig cyn y mileniwm, roedd llai na 30 pâr magu o'r barcudiaid hyn sydd ag arlliw o goch nodedig a chynffon daen fforchog drawiadol. Bellach, amcangyfrifir bod mwy na 500 o barau magu ac maent wedi ymledu a chytrefu tiriogaeth sy'n ymestyn i arfordir Llanelli a thu hwnt. Mae'n stori eithriadol ynghylch ymyrraeth dyn yn talu ar ei ganfed er budd natur ac mae cyfle i chi brofi golygfa odidog y meistri hyn yng Nghanolfan Bwydo Barcudiaid Coch ym mhentref hynod Llanddeusant. O ddiogelwch cuddfan sydd wedi'i hadeiladu'n arbennig, gallwch weld yr adar yn cystadlu am fwyd wedi'i ddarparu'n naturiol gan y ganolfan fwydo sawl gwaith drwy gydol y flwyddyn.

Cymorth gan y Ganolfan Dreftadaeth

Canolfan Dreftadaeth Llanymddyfri

Canolfan Dreftadaeth Llanymddyfri

Cyn i chi grwydro'r bryniau a'r bannau, dylech ymweld â Chanolfan Treftadaeth Llanymddyfri. Mae'r Ganolfan mewn man delfrydol ac yn ffynhonnell gwybodaeth i'ch helpu chi i ddarganfod ardaloedd gorllewinol a chanolog Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chanolfan Croeso Cymru. Mae'r ystod o wasanaethau'n cynnwys archebu gwelyau ac arddangosfeydd sy'n rhoi cyfle i chi gael blas ar dreftadaeth y dref.

Profiad Pleserus yn y Pwll

Pwll Nofio Llanymddyfri

Pwll Nofio Llanymddyfri

Mae'r Sawna, y jacuzzi a'r staff cymwysedig sy'n gweithio ym mhwll nofio modern Llanymddyfri yn sicrhau bod y lle'n gyrchfan deuluol i'r sawl sydd eisiau mwynhau profiad pleserus ac ymlaciol. Os ydych yn teimlo'n fwy egnïol, cofiwch ofyn i staff am raglen weithgareddau'r pwll sy'n cynnwys aerobeg dŵr.