Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • Cestyll Hynafol
  • Gerddi Gogoneddus
  • Arfordir Mawr
  • Dylan Thomas
  • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Triathlon

Triathlon

Nod ein cyfres newydd sbon o 'Driathlonau i Deithwyr' yw darparu ffordd gyffrous ichi grwydro'r dirwedd hyfryd sydd ar gael yma yn Sir Gaerfyrddin. MWY...

Antur Gacennau!

Antur Gacennau

Chwilio am antur a danteithyn blasus? Os felly, mae’r daith feicio 50 milltir hon o felysfannau gorau’r sir yn berffaith ichi!. MWY...

Blwyddyn o antur

Blwyddyn o antur

Nid dewis gwyliau ddylech wneud eleni, ond dewis antur! Mae gan Sir Gaerfyrddin y cynhwysion hanfodol ar gyfer popeth o benwythnosau gwefreiddiol i wyliau hir o grwydro. MWY...

Traethau euraidd

Traethau euraidd

Chwech o'r traethau 'bwced a rhaw' gorau yn Ewrop ac un o'r traethau hiraf yng Nghymru - 'Cefn Sidan', Pen-bre. MWY...

Cestyll hynafol

Cestyll hynafol

Yn Sir Gaerfyrddin y mae rhai o'r cestyll hynaf a rhai o'r cestyll sydd wedi goroesi'n fwyaf cyflawn yn y Deyrnas Unedig i gyd. MWY...

O Gawl i Gawl

O Gawl i Gawl

Dilynwch Darganfod Sir Gâr ar Facebook a Twitter ar gyfer y lleoedd gorau i flasu Cawl yn Sir Gâr. MWY...

Mae'r wefan swyddogol hon sy'n rhoi gwybodaeth i dwristiaid am Sir Gaerfyrddin yn arddangos rhai o'r tirweddau mwyaf ysblennydd ac amrywiol yng Nghymru

Carmarthenshire

Gallwch deithio dros fynyddoedd mawreddog, drwy dirweddau gwyrdd cyfoethog a fforestydd hen a diarffordd i draethau tywodlyd euraidd eang y Sir. Dewch i ymgolli yn heddwch ehangder a gwyrddni cefn gwlad, dilynwch lwybr afonydd sy'n wledd i'r llygad ac ymwelwch â'n cestyll trawiadol.... beth am i CHI ddod ar eich gwyliau i Sir Gaerfyrddin?

Jump into Carmarthenshire

Neidio i mewn...

Sir Gaerfyrddin ar YouTube