Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • EIN CHWEDLAU
  • Carreg Cennen Castle
  • National Botanic Garden of Wales
  • Dylan Thomas Boathouse, Laugharne
  • Llyn y Fan Fach, Brecon Beacons
  • Pendine Sands

Chwedlau Sir Gaerfyrddin

Gerddi Aberglasne

Gerddi Aberglasne

Dewch ar daith i archwilio chwedlau Sir Gaerfyrddin, man geni dewiniaid, a lle bu’r 'Robin Hood Cymraeg' yn crwydro ar un adeg. Cafodd cestyll o fri eu hadeiladu yma, a brwydrwyd drostynt hefyd. Yn ogystal â chwedlau'r gorffennol, gallwch ddod o hyd i eiconau presennol hefyd - boed gerddi yn llawn blodau i lwybrau cerdded sydd wedi ennill llu o wobrau. Bydd y rheiny sy'n chwilio am gyffro yn dwlu ar ein cae chwarae naturiol gwych, lle ceir gweithgareddau megis rafftio dŵr gwyn, beicio mynydd a barcuta â bygi, tra bydd y rheiny sy'n dwlu ar fwyd wrth eu boddau gyda'n cynnyrch lleol blasus; o gawsiau campus i hufen iâ arbennig o dda.

RSPB Rhandirmwyn

RSPB Rhandirmwyn

Hoffech chi ddilyn olion traed ein chwedlau clasurol? Ganed Myrddin, y dewin mytholegol, yng Nghaerfyrddi, ac mae ei gorff wedi'i gladdu ar gyrion y dref, ac mewn ogof ym Mryn Dinas, roedd Twm Siôn Cati ei hun, sef y Robin Hood Cymraeg, arfer cuddio rhag ei arch elyn. Mae'r ardal bellach yn warchodfa natur hyfryd y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar. Cyfunwch eich antur chwilio chwedlau gyda thaith gerdded hyfryd yn Llyn y Fan Fach, sef llyn disglair sy'n gartref i hudoles, yn ôl bob sôn. Mae'r stori hon yn un ymhlith cyfres o chwedlau'r Mabinogi, sef llenyddiaeth gynharaf Prydain, a ddatblygodd yn Sir Gaerfyrddin.

Castell Cydweli

Castell Cydweli

Dewch i ymweld â'n hystod arbennig o gestyll, o adfeilion dramatig Castell Carreg Cennen i dyrau tylwyth teg Cydweli, er mwyn darganfod rhai o'n straeon gorau. Cymerwch hoe fach i arogli'r blodau yn Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru - un o dirnodau chwedlonol mwyaf newydd y wlad, gyda digonedd o erddi eraill ar draws y rhanbarth i'w mwynhau.

Caws Cenarth

Caws Cenarth

Dewch o hyd i dirluniau a threftadaeth fyw chwedlonol ar draeth hanesyddol Pentywyn, sy'n gyrchfan o bwys i'r rheiny sy'n dwlu ar rasio ceir, ac ewch i Dalacharn i archwilio cartref Dylan Thomas, un o'n preswylwyr mwyaf enwog. Gall y sawl sy'n dwlu ar ruthr o adrenalin roi cynnig ar brofiadau antur o rasio beicio mynydd yn Fforest Brechfa i rafftio dŵr gwyn yn Afon Teifi. Gellir cael hwyl ar y traeth hefyd, o farchogaeth i farcuta â bygi. A gwnewch yn siŵr nad ydych yn gadael heb flasu ein bwyd a diod enwog, o gawsiau sydd wedi ennill llu o wobrau i gacennau tywysogaidd!