Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • DIWEDDARAF
  • Croesawu Cwn yn Sir Gaerfyrddin
  • Llwybrau Bwyd yn Sir Gaerfyrddin
  • Carafanio a Gwersylla yn Sir Gaerfyrddin
  • Llwybr Arfordir Cymru
  • Llwybrau Treftadaeth yn Sir Gaerfyrddin

Syniadau am wyliau diweddaraf

Ein Chwedlau

Ein Chwedlau

Embark on a legendary adventure in Carmarthenshire, where wizards were born, the 'Welsh Robin Hood' once roamed and incredible castles were built and battled over! MWY...

Valentine Warner - Fishing on the Towy with Golden Grove

Valentine Warner

Mae pysgotwyr yn ddrwg-enwog am orliwio, ond mae’n sicr yn wir bod Afon Tywi heb os nac oni bai yn un o’r afonydd brithyll môr gorau yn y DU; a hithau’n ymddolennu trwy gefn gwlad gwirioneddol syfrdanol yn y cornel gwych hwn o Sir Gaerfyrddin. MWY...

Antur Gacennau!

Antur Gacennau!

Chwilio am antur a danteithyn blasus? Os felly, mae’r daith feicio 50 milltir hon o felysfannau gorau’r sir yn berffaith ichi! MWY...

Blwyddyn o Antur

Blwyddyn o Antur

Nid dewis gwyliau ddylech wneud eleni, ond dewis antur! Mae gan Sir Gaerfyrddin y cynhwysion hanfodol ar gyfer popeth o benwythnosau gwefreiddiol i wyliau hir o grwydro. P’un a ydych yn wefr-garwr sy’n chwilio am yr her nesaf, yn bâr rhamantus sy’n chwilio am lecyn bach clyd, neu’n deulu o anturwyr ar drywydd gweithfeydd aur a llongddrylliadau, mae’r antur yn cychwyn lle mae’r M4 yn gorffen. MWY...

Carmarthenshire Angling

Carmarthenshire Angling

Angling in Carmarthenshire brings much needed tourism and makes a serious contribution to the local economy. What’s so special about the fishing in Carmarthenshire? We are blessed with some fantastic river fishing, still water lakes and reservoirs and of course wonderful beaches. MWY...

O Gawl i Gawl

O Gawl i Gawl

Carmarthenshire’s lush fertile valleys and flowing rivers have awarded the county with a huge variety of fantastic local produce, grown and nurtured from the land; with a delicious array of traditional dishes served up as specialities across the county for centuries..  MWY...

Llwybr Brocante

Llwybr Brocante in Carmarthenshire

It’s all very well, the Antiques Roadshow, 'Flog It!' and so on, but sometimes it can feel as though no stone is left unturned when looking for antiques or collectors’ items in Britain.  MWY...

Cerdded y Llwybr Arfordir Cymru

Cerdded y Llwybr Arfordir Cymru

Ar 5ed Mai 2012 lansiwyd Llwybr Arfordir Cymru sy'n llwybr 870 milltir o hyd. Bydd yn llwybr cerdded di-dor o amgylch Cymru gyfan v o gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de.  MWY...

Llwybrau Bwyd yn Sir Gaerfyrddin

Llwybrau Bwyd yn Sir Gaerfyrddin

Mae tafarnau gwledig modern sy'n gweini'r cynnyrch lleol gorau wedi rhoi Sir Gaerfyrddin ar y map coginio. Gellir dewis o sewin o Afon Tywi; cig oen y glastraeth o Lacharn; Ham Caerfyrddin sydd â blas unigryw; Picls crensiog gwych Parsons, bara lawr wedi'i gynaeafu'n lleol; cawsiau sydd wedi ennill gwobrau dros y byd... a llawer mwy i dynnu dŵr o'ch dannedd.  MWY...

Croesawu Cwn yn Sir Gaerfyrddin

Croesawu Cwn yn Sir Gaerfyrddin

Caiff cŵn amser wrth eu bodd yn Sir Gaerfyrddin. Nid oes raid i chi edrych yn bell i weld y rheswm am hynny. Mae yma erddi gyda’r gorau yn y byd a chefn gwlad gwyrddach na gwyrdd y gallwch chi a’ch cyfaill grwydro drwyddo, a chasgliad godidog o barciau gwledig a chestyll.  MWY...

Carafanio a Gwersylla

Carafanio a Gwersylla

Nid yw’n anodd gweld pam mae gwyliau carafanio mor boblogaidd. Maen nhw’n cynnig hyblygrwydd a rhyddid llwyr, sy’n golygu y gallwch fynd i ble bynnag y dewiswch, pryd bynnag y dewiswch. Os penderfynwch, ar ôl wythnos o waith caled, eich bod eisiau dianc am hoe a mwynhau penwythnos ymlaciol i ffwrdd o ofynion bywyd bob dydd, gwyliau carafanio a gwersylla yn Sir Gaerfyrddin yw’r union beth sydd ei angen arnoch  MWY...

Mannau poeth barbeciw

Mannau poeth barbeciw

Set against the spectacular backdrop of the Gower Peninsula and overlooking the coastal scenery of Carmarthen Bay, Pembrey Country Park has been transformed into one of Wales’s top visitor attractions providing a unique blend of coast and countryside. Picnics & designated BBQ sites at the park.  MWY...

Llwybr Treftadaeth

Llwybrau Treftadaeth

Even before the Romans, Carmarthen was a thriving port, and over the centuries it developed industries such as wool, iron and coal. As a result it is dotted with fine castles, houses and industrial sites to prove it, many of which have been converted into museums, restaurants or shops. Add a large rural hinterland, fabulous produce, gorgeous walking country and swooping sandy beaches and - hey presto! - the perfect heritage holiday.  MWY...

Dilynwch y Rhufeiniaid

Dilynwch y Rhufeiniaid

Drwy hud technoleg fodern, gallwch gamu'n ôl oddeutu 2,000 o flynyddoedd a chael eich tywys o amgylch y gwersylloedd cyrch yn y Pigwn a chaer fechan Waun Ddu, gan Rory eich tywysydd a Primus, milwr Rhufeinig llawn asbri.  MWY...